• Твърдата вода е най-често срещания проблем във Вашето водно захранване.
 • Твърда вода е вода, която съдържа разтворени калциеви и магнезиеви съединения повече от 8 немски градуса по параметър обща твърдост.
 • Обикновено водата от повърхностни водоизточници е мека, тъй като съдържа разтворени съединения на калций и магнезий в малки количества. Ако Вашата вода е от подземен водоизточник, обикновено тя е с висока твърдост.

Най-често срещаните минерали причиняващи твърдостта на водата са:

 • Калций;
 • Манган;
 • Магнезий.

Това е американски продукт, сертифициран за Европа с много екстри и възможности за безпроблемно омекотяване на водата. Този продукт е коренно различен от другите омекотители на пазара защото: 
 
1. 95 % от частите са произведени от ECOWATER Group, за да се осигури максимално качество и надеждност. 
 
2. Съоръженията идват като един завършен и тестван продукт, а не се комплектоват от търговеца от различни по произход части, което е и причина за честата нужда от сервиз на повечето „по-евтини” марки. 
 
3. С пъти по-икономична от другите марки от гледна точка на консумативи, поради наличие на прецизна изчисляваща електроника, и 24 V ток. След един месец работна експлоатация, системата с времето се „научава и пренастройва” сама да бъде още по-икономична по отношение на консуматива сол на таблетки, на база консумацията на вода! 
 
4. Единствената марка, която е напълно автоматизирана – осигурява леснота при обслужване от клиента. 
 
5. Микропроцесорната памет на ECOWATER омекотитела, прави възможен мониторинга на изразходваната вода и много информация за клиента като:

 • текущ дебит в момента.
 • налична омекотена вода до следваща регенерация.
 • среднодневен разход на вода.
 • изразходвана вода днес.
 • общо използвана и обработена вода от пуска на омекотитела.
 • общ брой регенерации и др.

 
6. Работно меню на 18 езика: Български, Английски, Френски, Немски, Руски, Испански, Италиански, Холандски, Полски, Унгарски, Литовски, Гръцки, Турски, Румънски, Хърватски, Сръбски, Словенски, Чешки.
 
7. Разнообразие на модели за: Еднофамилни къщи, апартаменти, хотели, заведения, бизнес обекти, административни сгради, СПА центрове .... 
 
8. Изключително стилна форма и дизайн, създаващи усещане за лукс, недостигнати от другите марки - това е наистина добро! 
 
ECOWATER Systems, пести в продължение на години след покупката!

Водата във Вашият дом се доставя от разположен наблизо водоизточник. 

В различните региони качеството на водата се различава, така че Вашата вода би могла да е твърда, с високо съдържание на варовик, седименти, дори пестициди и други токсични вещества. 

Как да разрешим тези проблеми? 

Пречистване от компаниите доставящи вода по тръбопровода: Доставчиците на вода преодоляват тези проблеми, като третират водата под контрола на ангажираните власти и осигуряващи годна за пиене вода, отговаряща на стриктни здравни стандарти. 

Обаче, тези компании не се занимават с нуждите на отделни домашни консуматори: 

За да унищожат бактериите те използват химикали, като хлора, които придават на водата лош вкус и неприятен аромат.
Те не се занимават с твърдостта на водата, която непрекъснато уврежда вашите прибори и консумира излишни количества енергия.
Те оставят механични частици във водата, като по този начин влошават качеството на водата, по-точно на водата за пиене.

Бутилирана вода? 

Виждайки тези проблеми, една въможност като потребители е да ползваме бутилирана вода. По този начин има много възможности да се удовлетворят индивидуалните вкусове: вода с повече или по-малко соли, вода с такива и такива минерали и т.н. Освен това бутилираната вода е много удобна когато пътуваме. 

Обаче произвеждайки и транспортирайки такива продукти се консумира скъпоценна енергия и я прави скъпа без да имаме предвид допълнителната домакинска работа и доставката и в къщи от магазина. 

Пречистването на водата в къщи е правилното решение! 

Само пречистването на водата в къщи осигурява правилното решение подходящо за вода с всякакво качество. Пречистването на водата в къщи разрешава всички тези проблеми, като я прави мека, чиста, прозрачна, без примеси, лесно достъпна, като просто завъртаме крана. 

Какви са предимствата? 

Когато Виe инсталирате в къщи EcoWater Systems система за омекотяване или централна филтрираща система, Вие създавате чиста и защитена среда за цялото Ви семейство и подпомагате околната среда, като намалявате веществата и продуктите, които я замърсяват. 

Всеки продукт служи за някаква цел. 

EcoWater Systems - ОМЕКОТИТЕЛЯ доставя омекотена вода до всички кранове в къщата. Това защитава тръбопроводите, електрическите уреди и нагревателите за вода от опустощаващото действие на твърдата вода. 

Резултата е: повече спестена енергия, оптимално използване и дълъг живот на приборите, по-добра защита на околната среда! 

EcoWater Systems – ФИЛТЪР за цялото жилище доставя непрекъснато пречистена вода от всички кранове в къщата елиминирайки нежелания вкус и мирис на хлор, както и суспендираните във водата твърди механични частици. 

Резултата е: по-добра вода за пиене и къпане от всички кранове!

Част от милион (ppm), грейн за галон (GPG), немски градус (dH), милиграм еквивалент на литър (mg eq/L), F – френски градус - са най-често срещаните мерни единици за твърдост на водата. 

Измерванията в официалните лаборатории в България са предимно в mg еq /L 

Съотношение между мерни единици:
1 mg eq/L = 2.8 dH /немски градуса/= 2.9 GPG = 5 F = 50 ppm

В много от случаите не е от значение. Например, за да загасите пожар, да поливате Вашата градина и да изчистите нечистотиите от улиците, не е от значение твърдостта на водата. Но за къпане, изпиране, миене на съдове, автомобили и много други дейности в бита, свързани с водата, твърдостта й е от особено значение. 

Например: използвате двойно по-малко почистващи препарати при меки води, защото твърдата вода и почистващите препарати формират „сапунена коагулат”, който не може да се отмие лесно, тъй като образува специфични структурни кръгове, които остават сухи и причиняват образуването на петна по повърхностите на съдовете. 

Когато твърдата вода се нагрява, минералите на твърдостта кристализират и образуват котлен камък. Този котлен камък може да запуши Вашите тръби и котел, причинявайки преждевременно излизане от строя и скъп ремонт. 

„Сапунения коагулат” причинява затваряне на порите на Вашата кожа и покрива Вашите коси. Тези образувания могат да послужат като основа за бактериален растеж, който може да причини ромбоиден обрив, леки възпаления и сърбежи по кожата. 

При много индустриални приложения, твърдостта на водата оказва неблагоприятно влияние на процесите, причинявайки нежелани ефекти върху продукцията.

Ако захранвате Вашия дом от местната водопреносна мрежа, обадете се на Вашия доставчик. Те могат да Ви отговорят за качествата за Вашия индивидуален проблем. Помнете съотношенията: 2.8°dH = 1 mg eq/L. 

Ако имате собствен водоизточник направете контакт с местния санитарен орган, като му занесете малко количество от Вашата вода, която той ще тества и ще Ви информира за резултата. Но помнете, че Вие и само Вие отговаряте за сигурността на Вашия собствен водоизточник. 

Трябва да тествате Вашия водоизточник за микробактериологична чистота поне веднъж годишно, а за другите анализи веднъж на три години. При монтаж на омекотител ECO WATER, специалистът извършващ монтажа и настройката ще Ви тества безплатно водата.

Ако Вашата вода има повече от 8 °dH, трябва да я омекотите. Омекотената вода, която е по-малко от 8 °dH ще направи Вашите хигиенни процедури по-удобни и ще запази Вашите пари. 

Ако твърдостта на водата Ви е повече от 8 °dH ще трябва да инвестирате пари в съоръжение за омекотяване. Най-икономичния начин да направите това е като използвате омекотители, базирани на йонен обмен. 

Тази система използва натриев хлорид (сол на таблетки), който регенерира поставената в полимерен съд йонно обменна смола. В този процес йоните на твърдостта –калциеви и магнезиеви,се обменят с натриевите йони и така водата се омекотява. Този процес се нарича йонообмен. В този процес йонно обменната смола се регенерира със солена вода, промива се с чиста вода и омекотителната система е готова за експлоатация. 

Всички тези цикли на регенерация, промиване и същинска филтрация в съвременните омекотители са напълно автоматизирани и не се нуждаят от Вашата намеса.

Подходящият модел омекотител за вода на ECO WATER за конкретния клиент или обект, се подбира и препоръчва от специалист на фирмата на база следните параметри:

 • Обща твърдост на водата,която ще се обработва.
 • Количество необходима омекотена вода за единица време.
 • Вид на обекта където ще се монтира омекотителя / предназначение и непрекъснатост на процеса /.

Най-важният параметър на Еco Water омекотителя - КАПАЦИТЕТ = d° H /твърдост в немски градуси/ X куб.м. омекотена вода.

1. Омекотител с презареждане по време /с таймер/.
Най-старият използван метод. В такъв случай, Вие сте задали конкретно време на работа и час, в които инсталацията ще се презареди. Ако всичко върви както е изчислено – добре. 

Но ако заминете за няколко дни или Ви дойдат неочаквани гости – това не е най-добрият вариант за презареждане на инсталацията. 
Предимство е по ниската цена на този вид омекотители. Такива са омекотителите модели ATLAS предлагани от ФОНИК ЕООД. 

2. Омекотител с презареждане по обем /с електронен водомер и микропроцесорна система/.
Електронен водомер отчита всеки литър преминал през омекотитела. Предварително при монтажа специалист от фирмата е настроил твърдостта на водата, която се обработва. Микропроцесорна система,определя кога Вашият омекотител ще се презарежда на база тези два параметъра! 

Това е чудесно решение, когато ще отсъствате за няколко дни или имате гости. Така пестите пари  от консумативи за инсталацията, а когато имате гости, сте подсигурени с достатъчно количество омекотена вода. 
Такива омекотители са моделите ESM на Eco Water за домашно ползване, които са предпочитани от клиентите. Омекотителите серия 5000 - за промишлеността и бизнеса са предимно такъв вид.

Когато минералите на твърдостта са отстранени, сапуна не формира „сапунен коагулат” и специфични структурни кръгове, които да запушват порите на Вашата кожа и създаваха проблеми за косата Ви. Вече сте наистина чисти. 

Това е усещането за чистота на Вашето тяло и на Вашата коса. Вие усещате единствено естествената повърхност на Вашата кожа.

EcoWater Systems е най-големият производител в света на автоматични битови водопречистватели. 

EcoWater Systems е собственост на Berkshire Hathaway Marmon group, частна компания от международен мащаб и е лидер в преработването на вода за промишлени, специални и жилищни цели. 

Всеки четвърти автоматичен битов водопречиствател /омекотител или филтър/ в света е с марката EcoWater !

Още от 1925 EcoWater Systems е инвестирала в изследвания и развитие на иновативни и изработвани по поръчка решения.
Заводите на EcoWater Systems са напълно автоматизирани, осигуряващо най-високо качество на продуктите. Всеки продукт и всяка част проектирани в EcoWater Systems са най-щателно проверени. Уникалното е, че EcoWater сама произвежда над 95% от своите продукти, компоненти и части, като така упражнява контрол върху качеството ! 

EcoWater Systems - Еко Отговорен избор. 

EcoWater Systems приема сериозно своята роля и отговорност в защита на околната среда чрез преференциално използване на рециклируеми материали и чрез намаляване количеството на изхвърлените вещества. Екологичните съображения са основни по всички въпроси свързани с мениджмънта, проектирането и производството на продуктите. Не е случайно, че Еко е част от името на компанията, и че освен това е там преди „екологията” да стане мода. 

EcoWater Systems - голяма мрежа от дилъри 

EcoWater Systems се поддържа от мрежа от над 2000 дилъри, внимателно избрани заради техния професионализъм и тяхната компетентност в областта на пречистване на водата. Ние направихме тази мрежа от дилъри в цяла Европа, близо до Вас за да сме сигурни, че ще може да Ви предложим най-доброто решение за Вашия дом или бизнес и да осигурим бърз сервиз и поддръжка по всяко време. 

EcoWater Systems, етикети и гаранции. 

Продуктите на EcoWater Systems имат ISO 9001 сертификат, както и голям брой локални и международни сертификати.

EcoWater Systems омекотителя доставя омекотена вода до всички кранове в къщата.

Това защитава тръбопроводите, електрическите уреди и нагревателите за вода от опустощаващото действие на твърдата вода. 

Резултата е: повече спестена енергия, оптимално използване и дълъг живот на приборите, по-добра защита на околната среда!

EcoWater Systems: Мека вода от всички кранове в къщата защитава Вашето семейство и приборите Ви предпазва околната среда намалява /редуцира / разходите и Ви спестява пари.

Омекотителят за вода ECO WATER: Защитава уредите Ви от твърдата вода Твърдата вода е изолатор на топлина, ненужно абсорбиращ до 60% от енергията за затопляне на водата в къщи, включително водата за пералните, съдомиялните и т.н.

Освен това инсталирането на омекотителя за вода ще удължи живота и ще накара по-добре да функционират домашните прибори, водните нагреватели, тръбопроводите, санитарният фаянс и т.н.

Осигурява комфорт в семейството:

 • мека кожа.
 • елиминира източните на дразнене на кожата Ви.
 • копринена коса.
 • меко пране.
 • блестящи чинии и стъклария без петна.
 • прави почистването и домашната работа по-лесни.
 • блестящи чинии и стъклария без петна.

Допринася за икономии в семейството:

 • прави живота по-лесен и намалява Вашите разходи.
 • по-малка консумация на енергия.
 • по-малко използване на почистващи и хигиенни продукти.
 • намалени разходи за поправка и смяна но оборудване.

Централна система за филтриране на водата пречиства водата за цялото жилище. Монтира се на централния водопровод, след водомера и премахва механични примеси, мътилки и седименти до 20 микрона, както и премахва мирис на хлор и неприятен дъх на водата чрез слоеве с активен въглен.

Осигурява чудесна на вкус и мирис питейна вода за вашето жилище без органични примеси. Ще се насладите на естествените аромати на чая, кафето и напитките приготвени в къщи.
За хора с алергични реакции от хлора в топлата вода при къпане, ще се насладят на удоволствието да си вземат душ с чиста вода в банята. Филтърът се пречиства автоматично и периодично с обратен поток вода и няма консумативи!

Пречиствателните инсталации добавят хлор при входната точка [P.O.E.], за да отстранят патогенни микроорганизми и бактерии и да гарантират, че те няма да се появят отново докато водата измине многото километри през тръбите до вашия кран (P.O.U. ...точка на ползване).

Независимо, че количеството хлор се регулира и не се счита за опасно, той влошава вкуса и миризмата, а освен това има определена вероятност да се комбинира с органични съединения в хлорни въглеводороди, които могат да доведат до съответни здравни проблеми.

Активният въглен във филтъра намалява до 99% от хлора.

Активният въглен се използва при обработването на питейна вода от векове.

В Европа и САЩ повечето доставчици на питейна вода го използват като доказан активен елемент за абсорбиране на органични вещества.

Ако вашето захранване е от проверен водоизточник с вода според стандартите за питейна вода, то допълнителната обработка със съоръжение на Ecowater, само ще повиши качеството на водата която ползвате. В йоннообменния процес на омекотяване на водата, йоните на калций и магнезий се заменят от натриеви йони. Това не променя вкуса на водата.
Количеството натрий,което бихте изпили за един ден е по-малко от това, което се съдържа в две филий бял хляб! Желателно е да се избягва ползването на омекотена вода за бебета, защото бебешките храни са допълнително обогатени с натрий.

Хора на безнатриева диета да се консултират със своя лекар, преди да пият редовно омекотена вода.

Омекотителните инсталации на ECO WATER Systems са сертифицирани и безпроблемно водата обработена с тях може да се ползва за питейни нужди!

Най-добре е да се използва сол на таблетки, която е специално произведена за омекотителни инсталации. Таблетираната сол е с много висока чистота и таблетките бавно и постепенно се разтварят във водния разствор.

В никакъв случай не използвайте ситно смляна готварска сол! Обърнете се към Вашия дилър или към ФОНИК ЕООД, за да Ви препоръчаме подходящо снабдяване във Вашия регион.