1730

Какво всъщност е водата

Какво всъщност е водата

Водата е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна течност без мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни басейни.

Пространството, в което е разположена водата се нарича хидросфера. Обема, който заема е около 1 360 000 000 km. 
 
От нея: 

  • 1 320 000 000 к.км (97,2%) - вода в океаните. 
  • 25 000 000 к.км (1,8%) - вода в ледници и айсберги. 
  • 13 000 000 к.км (0,9%) - вода от подпочвени води. 
  • 250 000 к.км (0,02%) - прясна вода в езера, реки и язовири. 
  • 13 000 к.км (0,001%) - водни пари в атмосферата. 

 
- Сладката вода и подпочвените води са основните водни ресурси на човечеството. 
 
- Капка вода от дъжд стига океана чрез река средно за 15-20 дни, а при големи реки - за няколко месеца. 
- 1/5 от дъжда потъва в земята, 4/5 се дренира/отвежда чрез реките. 
 
- Водата остава в атмосферата 8-9 дни, като изминава 5-10 хил.км път. 
 
- Главната част (90%) от дъжда пада обратно в океана (от където се е изпарил) Индийският и Атлантическият океани са с преобладаващо изпарение, а Тихият - с преобладаващи валежи (спрямо изпарението). 
 
- Водата играе съществена роля за поддържане живота на Земята .
 
- Водата е складът на слънчевата енергия на Земята и то в използваем вид - най-бързо отделима/усвояема енергия. Водата е преносител и разпределител на слънчевата енергия на Земята. 
 
- Човешкият ембрион е 97% вода. Съсухрен човек е 60% вода. Следователно пиенето на големи количества вода - обилното оводняване на организма, забавя процеса на стареене и даже подмладява. 
 
- При човешкия организъм 70% от водата е вътрешноклетъчна + 30% извънклетъчна вода. От тези 30% - 7% са водата в кръвта и лимфата, а 23% е вода, която мие клетките външно = междутъканна (интерстициална/междинна) вода. 
 
Разход на вода на човешкия организъм за ден: 

  • изпарение при издишане - 0.5 литра; 
  • изпотяване - средно 0.6 л; 
  • общ дневен обмен на вода с окръжаващата среда = 2.5 л (средно). 

Водата има простата и много важна функция да доставя хранителните вещества (поети с храната или чрез хранителни добавки) до всяка клетка в организма и да го очиства от непотребните и токсични отпадъци. 
 
Системи за омекотяване и пречистване на вода Водата "смазва" ставите, регулира температурата на тялото, освежава кожата, гаранция е за предотвратяване на бъбречни заболявания. Водата помага за намаляване на мазните натрупвания и за свалянето на теглото. Хората, които пазят диети, е добре да знаят, че задължително трябва да увеличат приема на течности, защото точно тогава се отделят най-много отрови.

Водата помага да се контролира телесното тегло, тъй като подобрява храносмилането. Едновременно с това тя е преносител на енергия и ни дава възможност да живеем активен живот.


Автор: Иван Иванов
Източник: ФОНИК ЕООД
Сайт: fonik-water.com